Příklad instalace č.1

V tomto případě se nahrazoval elektrický kotel tepelným čerpadlem vzduch-voda a navíc se nainstalovali solární termické panely pro ohřev teplé užitkové vody a podporu vytápění. Zde není možno čerpat peníze z kotlíkové dotace, ale z Nové zelené úsporám. Roční úspory jsou výrazné a návratnost takové instalace je zhruba 5 let.

Rodinný dům (elektrokotel) Tepelná ztráta 14 kW Tepelné čerpadlo, solární systém 6 lidí
Původní stav Po instalaci Výše dotace
Elektrický kotel 55.000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch/voda 17.500 Kč Zdroj tepla 60.000 Kč
Teplá voda elektrický bojler 6.000 Kč Teplá voda a přitápění 2.000 Kč Soláry termické 50.000 Kč
Spotřeba e. energie domácnosti 14.000 Kč Spotřeba e. energie domácnosti 14.000 Kč Fotovoltaika 0 Kč
Větrání okny 9.000 Kč Větrání okny 3.500 Kč Rekuperace 0 Kč
Roční provozní náklady
původní stav
84.000 Kč Roční provozní náklady
po instalaci
37.000 Kč 110.000 Kč
Název
Název
Název
Název
Žádost o dotace zde

Podobá se příklad instalace výše vaší situaci? Vyplňte jednoduchý formulář, zkontaktujeme vás zpět.