Příklad instalace č.13

Nový zplyňovací kotel Atmos DC30GD napojen do stávající akumulační nádrže o objemu 3 000l. Do této nádrže je přes trojcestný ventil a deskový výměník napojen solární systém, který se přepne ve chvíli natopení 300l zásobníku TV.

Rodinný dům (kotel na tuhá paliva) Tepelná ztráta 20 kW Solární systém s kotlem na dřevo 5 lidí
Původní stav Po instalaci Výše dotace
Kotel na tuhá paliva Zplyňovací kotel Atmos DC30GD Kotlíková dotace 120 000 Kč
Elektrický bojler Solární systém Suntime Nová zelená úsporám 50 000 Kč
Roční provozní náklady
původní stav
Roční provozní náklady
po instalaci
- 64 % 170 000 Kč
Název
Název
Název
Žádost o dotace zde

Podobá se příklad instalace výše vaší situaci? Vyplňte jednoduchý formulář, zkontaktujeme vás zpět.