Příklad instalace č.6

Typická instalace v rámci kotlíkové dotace. Jedná se o výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo nově ohřívá celoročně i teplou užitkovou vodu. Ta byla před tím ohřívána kombinovaně elektricky a v topné sezoně i kotlem. Úspora ročních nákladů se projeví spíše u spotřeby elektřiny domácnosti vlivem nižší sazby za kWh. Cena za teplo se u kotle a tepelného čerpadla liší jen minimálně. Samozřejmě se nesmí zapomenout na nulové nároky na obsluhu nové instalace. To hraje velkou roli pro mnoho domácností.

Rodinný dům (kotel na tuhá paliva) Tepelná ztráta 10 kW Tepelné čerpadlo 4 lidé
Původní stav Po instalaci Výše dotace
Kotel na tuhá paliva (h. uhlí a dřevo) 16.000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch/voda 15.000 Kč Zdroj tepla 120.000 Kč
Teplá voda elektrický bojler 5.000 Kč Teplá voda tepelné čerpadlo 3.000 Kč
Spotřeba e. energie domácnosti 17.000 Kč Spotřeba e. energie domácnosti 13.000 Kč
Větrání okny 3.000 Kč Větrání okny 3.000 Kč
Roční provozní náklady
původní stav
41.000 Kč Roční provozní náklady
po instalaci
34.000 Kč 120.000 Kč
Název
Název
Název
Žádost o dotace zde

Podobá se příklad instalace výše vaší situaci? Vyplňte jednoduchý formulář, zkontaktujeme vás zpět.