Příklad instalace č.8

Větší novostavba, kde je jako zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch voda, solární termické panely ohřívají vodu a přitápí. Dotace je čerpána na zateplení, kde byla splněna podmínka velmi nízkých tepelných ztrát na 1 m2 a na solární systém. U solárního systému z hlediska zákazníka žádné speciální požadavky pro získání dotace nejsou a výhodnost investice je jednoznačná. Zajímavé jsou zde celkové provozní náklady domácnosti.

Rodinný dům - novostavba Tepelná ztráta 5 kW Tepelné čerpadlo, solární systém 4 lidé
Původní stav Po instalaci Výše dotace
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 6.000 Kč
Teplá voda a přitápění 1.500 Kč Soláry termické 50.000 Kč
Spotřeba e. energie domácnosti 13.000 Kč
Větrání rekuperační 500 Kč
Zateplení fasády, podlahy, stropu Ztráta ≤ 20 kWh/m2/rok Dotace z NZÚ B.1 300.000 Kč
Roční provozní náklady
původní stav
Roční provozní náklady
po instalaci
21.000 Kč 350.000 Kč
Název
Název
Název
Žádost o dotace zde

Podobá se příklad instalace výše vaší situaci? Vyplňte jednoduchý formulář, zkontaktujeme vás zpět.